top of page

Mastermind skupina

Je skupina maximálně 8 lidí s podobným cílem nebo zaměřením, která slouží k rozvoji podnikání, spolupráci a vzájemné podpoře. Během pravidelných řízených setkání se vytváří bezpečný prostor, kde můžete probrat svoje podnikatelské nápady a načerpat inspiraci i motivaci pro jejich realizaci. Skupina vám ve vymezeném čase dá zpětnou vazbu k vaší otázce.

Jaká jsou hlavní pozitiva:

       víc hlav víc ví – nejste na svůj nápad či problém sami,                  využíváte know-how a zkušenosti dalších několika lidí s                  podobným záměrem

       pravidelnost a závazek– setkání mají předem daný čas

       a pravidla, aby každý člen měl stejný prostor jako ti druzí,              stanovení závazků vás motivuje věnovat se v mezičase                danému tématu

       propojení, spolupráce, networking – díky sdílení kontaktů

       ve skupině se vaše vlastní síť kontaktů násobí

       možnost inspirace od lidí z jiných oborů podnikání

       bezpečný prostor zajišťuje závazek důvěrnosti, který si každý        ze členů na prvním setkání dává (co se uvnitř dozví,                      nezneužije)

Co konkrétně řešíme?

- jak nabídnout to, co dělám online a offline

- jaké kanály využít, zda být na sítích či ne,

- kdy a jak začít posílat newsletter

- zlepšení fungování e-shopu

- jak nastavit ceny za své služby

- testování nové produktu či služby

- jak využít efektivně svůj čas pro práci

a mnoho dalších témat

Jak setkání probíhají?

 

Skupina se schází pravidelně každý měsíc/14 dní/týden v daném období. Každý člen MMS skupiny má 15 min prostor, v němž krátce představí své téma (cca 3 min). Zbývajících 12 min dostává zpětnou vazbu a podporu od ostatních členů skupiny. O sledování času, případně usměrnění diskuse se stará moderátor. 

Na závěr setkání si každý člen skupiny formuluje svůj závazek. Další setkání potom začíná rekapitulací závazků. V čase mezi jednotlivými setkáními jsou členové v kontaktu prostřednictvím whatsapp skupiny, kde mohou sdílet, na čem právě pracují a získávat tak průběžnou zpětnou vazbu a podporu.

IMG_1741 2.heic
IMG_6476_edited.jpg

„Skvěle vedený koncept pro rozvoj vašich projektů. Monika s Alenkou umí krásně vybalancovat dodržení pevné struktury (hlavně dodržení času), díky čemuž může krásně proudit výměna nápadů, rad a různých pohledů na věc. Setkání pro mě byla velmi inspirující, obohacující a vyvážená v tom, že každý účastník je zároveň dávajícím i přijímajícím. Přeju hodně štěstí Mastermind skupinám a projektům, které díky němu vzniknou nebo se posunou.“

 

- Alena Olšanová, fyzioterapeutka a masérka

bottom of page